İnsan Kaynakları

İşbirliği ve
sinerji ile sürekli
iyileştirmeye dayalı
insan kaynakları
politikası.

Hizmet ve ürün kalitesinin, çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir şirket olarak aşağıdaki ilkeleri enimsemiş adaylar ile çalışmayı hedefleyip bu bilinçle işe alım süreçlerimizi yönetiriz:

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Dürüstlük, Güvenilirlik,
Sorumluluk

Tüm iletişim ve faaliyetlerde; yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Yenilikçilik, Yaratıcılık ve
Değişime Açıklık

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/ gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Verimlilik ve
Etkinlik

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olmak.gereksinimlerini koordine ediyoruz.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Kalite ve Sonuç
Odaklılık

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Ekip
Çalışması

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, çevik, uyumlu, paylaşımcı ve uzlaşmacı bir şekilde çalışmak.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Şeffaflık

Çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin katılımını sağlamak. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Fırsat Eşitliği

Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, işe alım süreçleri ve çalışanlarla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında durmak.